Regulamin

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego PaulitaShop.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

 

1.Postanowienia ogólne:

 • Właścicielem i administratorem sklepu internetowego pl jest firma PaulitaSHOP Kazimiera Horawa, ul. Kilińskiego 18a, 32-593 Żarki
 • Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego pl i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego. 

 

 

2.Definicje

  Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 

 

 • Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 • Formularz zamówienia– usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 • Klient– osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego. 
 • Produkt– dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 • Sprzedawca – PaulitaSHOP Kazimiera Horawa, ul. Kilińskiego 18a, 32-593 Żarki, NIP 6281581373, REGON
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. 
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą

 

 

3.Warunki zawierania umowy sprzedaży.

 

 

 • Klient może złożyć zamówienie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 • Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT. 

 • W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
 • Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia. 
 • Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży. 

 • Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia. 
 • Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy. 

 

4.Warunki i termin płatności.

 

Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w formie tradycyjnej lub za pomocą PayU. 

 

 

5.Warunki i termin dostawy zamówienia:

 

 

 • W przypadku wyboru płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
 • Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej. 
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w trakcie składania Zamówienia. 
 • Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym. 
 • Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt). 
 • Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru. 

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy
 2. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres sklep.paulita@gmail.com lub kurierem (pocztą polską) na adres PaulitaSHOP Kazimiera Horawa, ul. Kilińskiego 18a, 32-593 Żarki.


  2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności za produkty, bez kosztów dostawy. 

  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie z opisem:  
  a. Przy przedpłacie na konto na numer konta podany w formularzu 
  b. Przy płatności PayU na konto PayU
  z którego zamówienie zostało opłacone.
  3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. 
 3. Reklamacje i zwroty.
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad. 

  2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres sklep.paulita@gmail.coml lub kurierem (pocztą polską) na adres PaulitaSHOP Kazimiera Horawa, ul. Kilińskiego 18a, 32-593 Żarki.
  3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: PaulitaSHOP Kazimiera Horawa, ul. Kilińskiego 18a, 32-593 Żarki wraz z dowodem zakupu i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które zostaną dołączone do zamówienia. 

  4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest dowód zakupu. 

  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu, który zostaje dołączony do każdego zamówienia oraz dowód zakupu. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji. 

  6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej. 

  7. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt na email sklep.paulita@gmail.com nie później jednak niż w ciągu 24 godz od momentu odbioru przesyłki od kuriera. 

 

8.Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie PaulitaSHop.pl produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827)

 


ZWROTY:

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży otrzymany produkt należy odesłać na adres:


PaulitaShop Kazimiera Horawa

Ul. Kilińskiego 18a, 32-593 Żarki.wraz z wypełnionym formularzem zwrotu załączanym w wersji papierowej do każdego zamówienia i dowodem zakupu.


• Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem lub paczkomatami. 
• Każdy zwracany produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.

 • Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący. 
 • Zwroty kosztów transakcji realizowane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu.


  Zamówienia opłacone przez: – PayU zwracamy przez PayU.

 

 

REKLAMACJE:

Jeżeli otrzymałaś/eś towar zgodny z zamówieniem, jednak rozmiar nie pasuje zastosowanie ma procedura zwrotu.
Jeżeli otrzymałaś/eś towar niezgodny z zamówieniem niezwłocznie skontaktuj się z nami poprzez email sklep.paulita@gmail.com


W przypadku reklamacji otrzymanego towaru otrzymany produkt należy odesłać na adres:


PaulitaSHOP Kazimiera Horawa, ul. Kilińskiego 18a, 32-593 Żarki
wraz z wypełnionym formularzem załączanym w wersji papierowej do każdego zamówienia wraz z dowodem zakupu.

• Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem lub paczkomatami. 
• Każdy reklamowany produkt powinien być czysty, odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na taki sam produkt, ale pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, PaulitaShop zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji. 
• Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym.


PaulitaSHOP ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

 

 

8.Dane osobowe i pliki Cookies.

 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 
 • Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody. 
 • Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. 
 • Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies moga być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. 
 • Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego. 
 • Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione. 
 • Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies moga być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient. 

9.Postanowienia końcowe.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 • Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.paulitashop.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

Messenger icon
Send message via your Messenger App